Kompleksowa obsługa infrastruktury techniczej

Gwarantujemy należyte utrzymanie stanu technicznego powierzonych nieruchomości poprzez nadzór nad sprawnością techniczną instalacji, urządzeń i samego budynku. Realizujemy zgłoszenia usterkowe, a także działania konserwacyjne na instalacjach HVAC, PPOŻ, elektrycznych itp.

Zapewniamy pełną kontrolę nad funkcjonalnością infrastruktury technicznej.

Stała i transparentna współpraca z zarządcą oraz właścicielem obiektu zapewniają prawidłowe funkcjonowanie budynku.

Dbamy o sprawność instalacji i urządzeń, a co za tym idzie, także o bezpieczeństwo korzystających z niej ludzi.

Gwarantujemy całodobowy serwis techniczny w razie nagłych awarii, a także wsparcie „Złotej rączki” przy drobnych naprawach i usterkach.