Przeglądy i konserwacje

Przeprowadzamy kontrole i okresowe przeglądy zgodnie z ustalonym harmonogramem:

  • Kontrola ogólna stanu technicznego budynku
  • Kontrola instalacji narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych
  • Kontrola i ocena stanu technicznego instalacji w budynku
  • Okresowe przeglądy infrastruktury technicznej
  • Pomiary elektryczne
  • Badania szczelności instalacji gazowej


Zapewniamy także konserwację wszystkich instalacji.